Jdi na obsah Jdi na menu
 


La méthode Robert Anson

Cours de français – Samouczek Francuski. 1947. 

 

Avant-Propos

Le manuel "Argus" a été développé pour les personnes souhaitant acquérir une connaissance pratique des langues étrangères, mais qui ne peuvent bénéficier d'un apprentissage dans des instituts spécialisés, où les cours sont dispensés par des enseignants d'une nationalité donnée selon la méthode dite directe, consistant dans l'enseignement des langues par une conversation systématique.

Pour que le manuel remplace efficacement l'enseignant utilisant la méthode directe, les pédagogues préconisent désormais fortement la méthode Anson comme base à un élève recevant toutes les instructions nécessaires pour utiliser cette méthode de manière rationnelle. Ainsi, l'autodidacte retrouvera tous les secrets didactiques utilisés par un professeur qui donne des cours dans une école de langues sérieuse, et à qui il doit surtout de bons résultats.

Les raisons de l'utilisation de la méthode Anson comme base de l'apprentissage sont les suivantes :

a) cette méthode donne le matériel scientifique systématiquement et uniquement agencé dans des quantités telles que l'étudiant puisse l'assimiler facilement et en permanence ;

b) traite globalement de l'apprentissage d'une langue étrangère, car il comprend à la fois la conversation et la grammaire ;

c) grâce à une progression rapide vers une maîtrise pratique de la langue, l'amour d'apprendre augmente de plus en plus.

Le manuel "Argus", réduisant au minimum l'utilisation de la langue maternelle de l'étudiant, oblige l'étudiant à formuler des phrases de manière autonome et à exprimer couramment ses pensées dans une langue étrangère.

De cette façon, on évite l'erreur fondamentale d'autres manuels, où l'étudiant n'apprend pas à penser dans une langue étrangère, en traduisant des phrases de langue en langue, et apprend ainsi la langue de manière insuffisante et inappropriée.

Ce que nous avons dit plus haut nous autorise à supposer que le manuel "Argus" vous permettra d'acquérir facilement et rapidement une langue étrangère en autodidacte.

Enfin, notons que la partie de ce manuel, comprenant les "Règles de Prononciation", a été rédigée par le prof. Boleslaw Kieslki.

***

Samouczek "Argus" opracowany został dla osób, które pragmą posiąść praktyczną znajomość obcych języków, a nie mogą korzystać z nauki w specjalnych instytutach, gdzie lekcyj udzielają nauczyciele odnośnej narodowości według tak zwanej metody bezpośredniej, polegajacej na tem, ażeby uczyć obych języków przez systematyczną konwersację.

By samouczek mógł zastąpić nauczyciela, uczącego metodą bezpośrednią, wzięto za podstawę obecnie gorąco przez pedagogów polecaną metodę Ansona i udzielono uczniowi wszystkich wskazówek, potrzebnych do racjonalneniego posługiwania się tą metodą.Tym sposobem dostępnymi staną się samoukowi wszystkie te tajniki dydaktyczne, którymi operuje przy nauczyciel, udzielający lekcyj w poważnej szkole języków, a którym głównie zawdzięcza dobre wyniki. 

Powody, dla których za podstawę użyto metode Ansona, są następujące:

a) metoda ta podaje materiał naukowy systematycznie i tylko w takich dozach, by uczeń mógł go sobie łatwo i trwale przyswoić ;

b) zajmuje się wszechstronnie nauka obcego języka, uwzględnia bowiem zarowno konwersację, jak i gramatykę;

c) dzięki szybkim postępom w kierunku praktycznego władania językem, zamiłowanie ucznia do nauki coraz bardziej wzrasta.

Samouczek "Argus", redukując posługiwanie się językiem ojczystym ucznia do minimum, zmusza ucznia już od pierwszej lekcji do samodzielnego składania zdań i biegłego wyrażania myśli w obcym języku.

W ten sposób uniknięto zasadniczego błędu innych samouczków, gdzie uczeń podczas nauki, tłumacząc zdania z języka na język, nie uczy się myśleć w obcym języku i skutiem tego język ten poznaje niedostatecznie i w nieodpowiedni sposób.

To cośmy wyżej powiedzieli, upoważnia nas do przypuszczenia, że samouczek "Argus" umożliwi łatwe i szybkie przyswojenie sobie obcego języka drogą samokształcenia.

Zaznaczamy wkońcu, że część niniejszego "Samouczka", obejmująca "Prawidła wymowy", jest pióra prof. Bolesława Kieslkiego.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář