Jdi na obsah Jdi na menu
 


F2A - 29. 9. 2020

29. 9. 2020

F2A - Mardi 29 septembre 2020

Cherchez le français - Se présenter

 exercices I, II, III, IV

cvičení I, II, III, IV, IV na dokument 

 

Cherchez le français...

I - Cherchez dans les trois textes ci-dessous le lexique commun au français et au tchèque :

Společný lexikon ve francouzštině a češtině najdete v následujících třech textech:

 

A

 

Un laboratoire

laboratoř

Une émission

 

Une sanction

 

Une association

 

pour

 

Un état

 

autorisé

 

Le contrôle

 

professionnel

 

physique

 

       A-   Asociace autorizovaných laboratoří pro měření emisí je občanské sdružení fyzických a právnických osob, provozujících autorizovaná měření emisí podle zákonů o ovzduší a státní správě ochrany ovzduší. / Cílem ALME je ochrana profesních zájmů členů a působení na zvyšování profesní úrovně v oblasti měření emisí. K dosažení tohoto cíle využívá ALME dobrovolně projevené vůle svých členů, ALME není profesní komorou a nedisponuje ze zákona žádnými kontrolními ani sankčními nástroji.

http://www.alme.cz/

B

                 

Les mathématiques

 

Un séminaire

 

Un étudiant

 

        B- Na těchto stránkách si můžete prohlédnout, případně stáhnout, některé z prací studenta matematiky UK PedF./ "Vybrané seminární práce a domácí úkoly z matematiky studenta UK PedF Praha."

http://www.matematika.webz.cz/

 

C

 

Une République

 

Un programme

 

Un thème

 

français

 

tchèque

 

décentralisé

 

La finance

 

La République tchèque

 

La France

 

      C- V prostorách Krajského úřadu Středočeského kraj se 11. října 2007 konal již 4. ročník česko- francouzského semináře, který pořádá Velvyslanectví Francie v České republice spolu se Středočeským krajem v rámci programu na podporu decentralizované spolupráce. Letošním tématem byly „Clustery, nástroj pro ekonomický rozvoj evropských měst a regionů“. / Setkání se zúčastnili představitelé francouzských a českých clusterů, regionů, představitelé veřejných institucí, podniků a asociací, kteří si navzájem představili strategie a vyměnili si znalosti, zkušenosti a know-how. Seminář společně zahájili Antonín Podzimek, člen rady Středočeského kraje pro oblast financí, zahraničních vztahů a kontroly, a J.E. Charles Fries, velvyslanec Francie v České republice.

http://www.kr-stredocesky.cz/portal/aktuality/krajsky-urad-hostil-poctvrte-cesko-francouzsky-seminar.htm

 

II - Complétez le tableau:

Doplňte tabulku o příklady z textů A, B a C.
  Nom commun Adjectif
Masculin

un laboratoire,

 

autorisé,
Féminin

une émission,

 

***

ECOUTE - LECTURE / POSLECH - ČTENÍ

Poslouchejte - klikněte / De nouvelles nomitations: A Přečtěte / Poslouchejte - klikněte / zopakujte

A - Jakub Kejval a été nommé nouveau directeur du Bureau Veritas pour le district d’Europe centrale. A la direction actuelle de la République tchèque et de la Slovaquie s’ajoute maintenant celle de la Hongrie.

Poslouchejte - klikněte / De nouvelles nomitations: B Přečtěte / Poslouchejte - klikněte / zopakujte

B - Les hôtels Hilton Prague et Hilton Old Town ont annoncé la nomination d’un nouveau directeur du service commercial pour les hôtels Hilton à Prague : Ninoslav Vidovic. Vidovic, originaire de Croatie, parle couramment sept langues et a travaillé dans la vente et le marketing dans le monde entier.

Poslouchejte - klikněte / De nouvelles nomitations: C Přečtěte / Poslouchejte - klikněte /zopakujte

C - Au mois de mars dernier, Madame Senta Čermáková, qui fait partie des dirigeantes tchèques les plus expérimentées, a rejoint la société Deloitte. Son travail portera sur le développement des projets stratégiques de l’entreprise, la rapide croissance des start-up et le coaching du personnel-clé. Elle aidera également Deloitte à renforcer sa position dans les nouvelles technologies et l’innovation, auxquelles elle se consacre depuis plus de 25 ans.

 © Magazine Contact : Chambre de commerce franco-tchèque

III - Complétez le texte en utilisant les informations correctes :

Vyplňte text pomocí správných informací:

Ecoute - cliquez sur " Document "

Poslouchejte - klikněte " Document "
  1. Elle s’appelle…… Senta Čermáková ……… Elle travaille maintenant pour la ……………………….. Deloitte. Elle est chargée de développer les ……………………………………………………………….Depuis 25 ans, elle se consacre aux……………………………………………………………………………………..

projets stratégiques

société

nouvelles technologies

Ecoute - cliquez sur "Document"

Poslouchejte - klikněte "Document"
  1. Il est le nouveau ………………………………………………………….de la societé Hilton à Prague. Il est né en ………………………………….mais Ninoslav Vidovic a ……………………………………….dans le monde entier dans le secteur de la ………………………et du……………………………………….. Polyglotte, il parle…………………………….sept langues étrangères.
   Croatie        marketing       couramment        directeur du service commercial          vente           travaillé      

Ecoute - cliquez sur "document"

Poslouchejte - klikněte "document"
  1. Le Bureau Véritas a …………………………..un nouveau ……………………………….. pour l’Europe centrale. En plus de la République tchèque et de la Slovaquie, Jakub Kejval sera aussi chargé de la ………………………………………

 

directeur Hongrie nommé

 

IV -(dialogue à complétez / Vyplňte dialog) Ecoutez :

 

Dialogue :

Comment tu t'appelles ?

Je m'appelle Jérôme :  J / E / R / O / M / E , et toi ?

complétez :

Vyplňte

Comment tu .......appelles ?

Je .........appelle ................... :  . / . / . / . / . / . , et toi ?

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář