Jdi na obsah Jdi na menu
 


Leçon 2

5. 9. 2023

- Cherchez le français...

Cherchez dans les trois textes ci-dessous le lexique commun au français et au tchèque :

Hledejte ve třech textech níže lexikon společný pro francouzštinu a češtinu a doplňte tabulky:

A- Asociace autorizovaných laboratoří pro měření emisí je občanské sdružení fyzických a právnických osob, provozujících autorizovaná měření emisí podle zákonů o ovzduší a státní správě ochrany ovzduší. / Cílem ALME je ochrana profesních zájmů členů a působení na zvyšování profesní úrovně v oblasti měření emisí. K dosažení tohoto cíle využívá ALME dobrovolně projevené vůle svých členů, ALME není profesní komorou a nedisponuje ze zákona žádnými kontrolními ani sankčními nástroji.

http://www.alme.cz/

A

 

Un laboratoire

laboratoř

Une émission

 

Une sanction

 

Une association

 

pour

 

Un état

 

autorisé

 

Le contrôle

 

professionnel

 

physique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B- Na těchto stránkách si můžete prohlédnout, případně stáhnout, některé z prací studenta matematiky UK PedF./ "Vybrané seminární práce a domácí úkoly z matematiky studenta UK PedF Praha."

http://www.matematika.webz.cz/

 

B

 

Les mathématiques

 

Un séminaire

 

Un étudiant

 

 

 

 

 

 

 

C- V prostorách Krajského úřadu Středočeského kraj se 11. října 2007 konal již 4. ročník česko- francouzského semináře, který pořádá Velvyslanectví Francie v České republice spolu se Středočeským krajem v rámci programu na podporu decentralizované spolupráce. Letošním tématem byly „Clustery, nástroj pro ekonomický rozvoj evropských měst a regionů“. / Setkání se zúčastnili představitelé francouzských a českých clusterů, regionů, představitelé veřejných institucí, podniků a asociací, kteří si navzájem představili strategie a vyměnili si znalosti, zkušenosti a know-how. Seminář společně zahájili Antonín Podzimek, člen rady Středočeského kraje pro oblast financí, zahraničních vztahů a kontroly, a J.E. Charles Fries, velvyslanec Francie v České republice.

http://www.kr-stredocesky.cz/portal/aktuality/krajsky-urad-hostil-poctvrte-cesko-francouzsky-seminar.htm

 

C

 

Une République

 

Un programme

 

Un thème

 

français

 

tchèque

 

décentralisé

 

La finance

 

La République tchèque

 

La France

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D - Comparez le lexique français et le lexique tchèque, quelles sont les différences entre les deux langues (répondez sur une feuille de papier et comparez vos réponses avec les réponses de vos camarades)  ?

Porovnejte francouzský lexikon a český lexikon, jaké jsou rozdíly mezi těmito dvěma jazyky (odpovězte na list papíru a porovnejte své odpovědi s odpověďmi svých spolužáků)?

***