Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obecná francouzština dvou učitelů fr-cz pro začátečníky

Francouzština A1  -  začátečníci

2 učitelé – rodilý a nerodilý mluvčí

14 týdnů   10/10/2017 -  23/01/2018

28 h (1x týdně 90 minut, tj. 2 vyučovací hodiny)

úterý 15:25 – 16: 55

cena  2 600 Kč / 2 300 Kč se slevou

velikost skupiny 3-9 osob

8.března 19/11 Liberec (Stamina)

V kurzu se budou střídat 2 vyučující, jeden týden povede výuku rodilý mluvčí, druhý týden český učitel. Rodilý mluvčí se bude více zaměřovat na slovní zásobu, fonetiku a konverzaci, český učitel hlavně na vysvětlování gramatických pravidel. Výukovým materiálem bude francouzská učebnice, jejíž součástí je CD, při hodinách se  bude střídat čtení, psaní, poslech a především  mluvení. Výuka se opírá o komunikativní metodu a vytvoření vhodné atmosféry pro posílení kognitivních strategií učení se cizímu jazyku a posílení motivace k učení.

Kurz je zaměřen na rozvoj jazykových dovedností, tj. porozumění textu, poslech s porozuměním, psaní a mluvení na úrovni A1. Výuka bude probíhat podle učebnice Connexions 1, jejíž součástí je CD a pracovní sešit na procvičování gramatiky. Dále budeme využívat autentické materiály z literatury, z tisku, atd., jako základ k zapamatování si jazykového obsahu materiálu pří reálných komunikativních situacích a dalších hrách a společných aktivitách vhodných pro posílení kognitivních strategií k učení se cizímu jazyku.

Kurz je určen pro dospělé a dospívající od 15-ti let, kteří se chtějí začít učit francouzsky a chtějí vyzkoušet výhodu dvou učitelů, jednoho českého a druhého francouzského.

Přihláška  :

jerome.boyon@gmail.com

JBKomix, s.r.o

Úhrada na účet:

192851378 / 0300

IBAN: CZ 02 0300 0000 000 1 9285 1378

SWIFT: CEKOCZPP