Jdi na obsah Jdi na menu
 


VYUŽITÍ VIZUÁLNÍCH MATERIÁLŮ PŘI VÝUCE ŠPANĚLŠTINY NA ZŠ

7. 9. 2007

Anotace VYUŽITÍ VIZUÁLNÍCH MATERIÁLŮ PŘI VÝUCE ŠPANĚLŠTINY NA ZŠ

Tato bakalářské práce se zabývá využíváním vizuálních materiálů v hodinách španělského jazyka na základních školách. Popisuje, jaké typy vizuálních materiálů a názorných pomůcek je možné v hodinách využít, v rámci jaké metody či aktivity, a jaký význam pro výuku a osvojování učiva mají. Struktura práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část rozebírá kurikulární dokumenty. Také v ní mapuji používání názorných pomůcek v dobách dřívějších a v neposlední řadě i metody a aktivity, které jich využívají v současnosti. Tato část čerpá z mnoha publikací z oblasti pedagogiky a didaktiky, zejména z knihy Didaktika cizích jazyků (Hendrich, 1988). V praktické části své práce již aplikuji nastudované metody a aktivity do výukové praxe. Popisuji v ní, které metody či aktivity jsou v hodinách reálně využitelné, jak fungují a jakým způsobem se dají obměňovat.

klíčová slova: metoda, aktivita, názorná pomůcka, flashcard, osvojení

USE OF VISUAL MATERIAL IN SPANISH CLASSES AT BASIC SCHOOL.

This bachelor thesis is devoted to the use of visual material in Spanish classes at basic schools. It describes various types of visual material and visual aids that can be used within the learning process. Furthermore, it deals with methods and activities that use those aids and it also describes what significance they have in the learning process. The stucture of the thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part analyses the curriculum documents. It maps the use of visual aids in the past and methods and activities that employ them nowadays. This part gathers information from various books of education and didactics, most of all from the book Didaktika cizích jazyků (Hendrich, 1988). In the practical part I apply the studied methods and activities to the learning process. I describe which methods and activities are truly usable in classes, how they work and how we can modify them.

key words: method, activity, visual aids/material, flashcard, learning process

USO DE MATERIALES VISUALES EN CLASES DE ESPAÑOL EN LA ESCUELA PRIMARIA En esta tesis se analiza el uso de materiales visuales en las clases de español de la escuela primaria. En ella, se describen varios tipos de materiales y utensilios visuales que se pueden utilizar durante las clases. Asimismo, se describen métodos y actividades basados en estos materiales y se explica qué grado de importancia tienen en el proceso de la educación y asimilación de conocimientos. La estructura de la tesis está dividida en una parte teórica y una parte práctica. En la parte teórica, se analizan documentos que especifican el sistema educativo en la República Checa. De la misma manera, se observa el uso de materiales visuales en el pasado, así como los métodos y actividades utilizados en la actualidad. La información de esta parte se ha obtenido a partir de libros de educación y didáctica, especialmente de la obra Didaktika cizích jazyků (Hendrich, 1988). En la parte práctica, se aplican los métodos y actividades estudiados en la parte teórica. Se describen los métodos y actividades que son realmente aprovechables, cómo funcionan y cómo podemos modificarlos.

palabras claves: método, actividad, materiales visuales, flashcard, asimilación

 

Anotace VYUŽITÍ VIZUÁLNÍCH MATERIÁLŮ PŘI VÝUCE ŠPANĚLŠTINY NA ZŠ Tato bakalářské práce se zabývá využíváním vizuálních materiálů v hodinách španělského jazyka na základních školách. Popisuje, jaké typy vizuálních materiálů a názorných pomůcek je možné v hodinách využít, v rámci jaké metody či aktivity, a jaký význam pro výuku a osvojování učiva mají. Struktura práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část rozebírá kurikulární dokumenty. Také v ní mapuji používání názorných pomůcek v dobách dřívějších a v neposlední řadě i metody a aktivity, které jich využívají v současnosti. Tato část čerpá z mnoha publikací z oblasti pedagogiky a didaktiky, zejména z knihy Didaktika cizích jazyků (Hendrich, 1988). V praktické části své práce již aplikuji nastudované metody a aktivity do výukové praxe. Popisuji v ní, které metody či aktivity jsou v hodinách reálně využitelné, jak fungují a jakým způsobem se dají obměňovat. klíčová slova: metoda, aktivita, názorná pomůcka, flashcard, osvojení USE OF VISUAL MATERIAL IN SPANISH CLASSES AT BASIC SCHOOL. This bachelor thesis is devoted to the use of visual material in Spanish classes at basic schools. It describes various types of visual material and visual aids that can be used within the learning process. Furthermore, it deals with methods and activities that use those aids and it also describes what significance they have in the learning process. The stucture of the thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part analyses the curriculum documents. It maps the use of visual aids in the past and methods and activities that employ them nowadays. This part gathers information from various books of education and didactics, most of all from the book Didaktika cizích jazyků (Hendrich, 1988). In the practical part I apply the studied methods and activities to the learning process. I describe which methods and activities are truly usable in classes, how they work and how we can modify them. key words: method, activity, visual aids/material, flashcard, learning process USO DE MATERIALES VISUALES EN CLASES DE ESPAÑOL EN LA ESCUELA PRIMARIA En esta tesis se analiza el uso de materiales visuales en las clases de español de la escuela primaria. En ella, se describen varios tipos de materiales y utensilios visuales que se pueden utilizar durante las clases. Asimismo, se describen métodos y actividades basados en estos materiales y se explica qué grado de importancia tienen en el proceso de la educación y asimilación de conocimientos. La estructura de la tesis está dividida en una parte teórica y una parte práctica. En la parte teórica, se analizan documentos que especifican el sistema educativo en la República Checa. De la misma manera, se observa el uso de materiales visuales en el pasado, así como los métodos y actividades utilizados en la actualidad. La información de esta parte se ha obtenido a partir de libros de educación y didáctica, especialmente de la obra Didaktika cizích jazyků (Hendrich, 1988). En la parte práctica, se aplican los métodos y actividades estudiados en la parte teórica. Se describen los métodos y actividades que son realmente aprovechables, cómo funcionan y cómo podemos modificarlos. palabras claves: método, actividad, materiales visuales, flashcard, asimilación

https://docplayer.cz/26808724-Vyuziti-vizualnich-materialu-pri-vyuce-spanelstiny-na-zs-use-of-visual-material-in-spanish-classes-at-basic-school.html

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář