Jdi na obsah Jdi na menu
 


Recherches / Publications

Příspěvky

Néologie typltienne et corps měřičkien

13. 10. 2010

Jaromir Typlt’s poetical work (Hlavolomy/ Les crase-têtes et Sběř/ La racaille) has been elaborated together with the gravure by Jan Měřičká. Thus the meaning of the text is only to understand in consideration with its aim : the print. It reaches the stage of an erasable trace. By giving statement a fragmental configuration, this work gives a new definition of the stating. The statement wich is already present when the gravure is print, is as well adress to the concret other as to the inner history of the speaker. (Article in french)

Sborník mezinarodního kolokiu Dialogue des cultures: interprétation, traduction, Ústav translatologie UK v Praze, Praha 2006, ISBN 80-7308-147-4, s. 120-126.

https://www.ff.cuni.cz/FF-5193-version1-poz_10_26.pdf

 
Celý příspěvek | Rubrika: Recherches / Publications | Komentářů: 0

Que nous reste-t-il de René Descartes ?

24. 8. 2010

Comment le philosophe devint un stéréotype/ Fiche pratique.

Bulletin de l´Association des Professeurs de Fran
çais, Prague 2002, numéro 41, 12-2002, ISSN 1212-1657, pp.64-68. 

 
Celý příspěvek | Rubrika: Recherches / Publications | Komentářů: 0

Epistémologie ovnienne

24. 8. 2010

Jacques Costagliola Epistémologie du phénomène ovnien ou cinquante ans de déni scientifique,  

- créations lexicales et champ sémantique du phénomène ovni.

Bulletin de l’Association des Professeurs de Français, Prague 2007, numéro 59, 17-2007, ISSN 1212-1657, pp.38-40.
 
Celý příspěvek | Rubrika: Recherches / Publications | Komentářů: 0

Jak muze byt uceni cizího jazyka pece o telo?

24. 8. 2010

http://sweb.cz/casopis.ergo/texty/jerome_boyon.htm

 
Celý příspěvek | Rubrika: Recherches / Publications | Komentářů: 1

L’induction chez Claude Bernard et Louis de Broglie et de son applicabilité en classe

24. 8. 2010

Článek rozdělí pojem indukce a dokazuje, že indukce, jak je definovaná Bernardem, nepomáhá ve výuce cizího jazyka. Bernardův positivní náhled nemá důvěru v trvanlivost pravidel, které induktivní metoda objevila. Je to proto, že nemůžeme předvídat, jaký bude výsledek příštího průzkumu. Pravidla můžou být podle Bernarda jednodenní. A přitom lingvistická pravidla používaná ve výuce musí platit lekce po lekci. Induktivní metoda organizuje výuku do dvou všeobecných částí : 1- žáci pracují na příkladech a z nich zkouší uhodnout pravidlo 2- prověřují pravidla v jiném kontextu. Zkusit uhodnout pravidla je přesně definice indukce podle Louis de Broglie. Tato definice je více aplikována ve výuce a také nám pomáhá si přestavit, jak antagonistický je vztah mezi mateřštinou a cizím jazykem (article en français).
 
Celý příspěvek | Rubrika: Recherches / Publications | Komentářů: 0

Louis de Broglie et la culture générale du FLE

24. 8. 2010

Peut-on intégrer des éléments de la culture scientifique dans l'enseignement général d'une langue étrangère ?
Bulletin de l’Association des Professeurs de Français, Prague 2005, numéro 54, 15-2005, ISSN 1212-1657, pp.29-30.
 

 
Celý příspěvek | Rubrika: Recherches / Publications | Komentářů: 0

Souvenirs de famille : les de Broglie

24. 8. 2010

Exemple d'une famille d'immigrés faisant la grande et la petite histoire de France. Fiches pédagogiques pour débutants et avancés.

 Bulletin de l’Association des Professeurs de Français, Prague 2005, numéro 55, 15-2005, ISSN 1212-1657, pp.22-24.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Recherches / Publications | Komentářů: 0

L´enfant éléphant

24. 8. 2010

Histoires comme ça de Rudyard Kipling - 1902
Lire et raconter.
Pourquoi les zèbres ont-ils des rayures ? de Martina Nováková

 
Celý příspěvek | Rubrika: Recherches / Publications | Komentářů: 0

Définition morphologique du subjonctif

24. 8. 2010

Qu‘est-ce que le subjonctif ?

Bulletin de l´Association des Professeurs de Français, Prague 2001, numéro 38, ISSN 1212-1657, pp.37-39.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Recherches / Publications | Komentářů: 0

Synthèse de documents et apprentissage

24. 8. 2010

L’article présente l'exercice de synthèse de documents comme une méthode de compréhension. La compréhension "objective" du texte, comprise comme projet de lecture, devient le résultat d’une synthèse entre les a priori du lecteur et l’objet linguistique.

In Profil du professeur de langue étrangère, Liberec, 2001, ISBN 80-7083-506-0, pp.48-51. 

Version tchèque : Cvičení Syntéza dokumentů jako metoda vyučování

 
Celý příspěvek | Rubrika: Recherches / Publications | Komentářů: 0

Rationalisme et complexité en D.L.E.

24. 8. 2010

Singularité de l'objet et complexité.

L’influence de l’épistémologie en didactique des langues étrangères. Actes du huitième séminaire international d’études doctorales, Faculté des lettres de l’Université de Presov (Slovaquie), Presov 2004, ISBN 80-969277-2-8, pp.247-250.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Recherches / Publications | Komentářů: 0

Cherchez le francais !

23. 8. 2010

- Le préjugé d'incompréhension comme obstacle épistémologique

2- Doc. leçon zéro - "Les mots transparents"

 
Celý příspěvek | Rubrika: Recherches / Publications | Komentářů: 0

Le petit Nicolas

23. 8. 2010

Bulletin SUF - N. 58 - Prague, octobre 2006.

 

Konference Současnost literatury pro děti a mládež

23. 4. 2010

Poezie nezná hranic 15. Dubna 2010 - 14h00 - 14h25

Krajská vědecká knihovna Liberec

 
Celý příspěvek | Rubrika: Recherches / Publications | Komentářů: 1

How Einstein's Relativity Murdered the Concept of Objectivity

22. 4. 2010

Objekt a Objektivita / Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem / 14-10-2004

 

 
Celý příspěvek | Rubrika: Recherches / Publications | Komentářů: 0

Citations

21. 7. 2009

 

VYUŽITÍ VIZUÁLNÍCH MATERIÁLŮ PŘI VÝUCE ŠPANĚLŠTINY NA ZŠ

7. 9. 2007

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Katedra románských jazyků Studijní program: Specializace v pedagogice Studijní obor (kombinace): Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání (anglický jazyk španělský jazyk) VYUŽITÍ VIZUÁLNÍCH MATERIÁLŮ PŘI VÝUCE ŠPANĚLŠTINY NA ZŠ. USE OF VISUAL MATERIAL IN SPANISH CLASSES AT BASIC SCHOOL. Bakalářská práce: 11 FP KRO 005 Autor: Podpis: Linda NEUMAYEROVÁ Vedoucí práce: Mgr. Jerome Boyon

https://docplayer.cz/26808724-Vyuziti-vizualnich-materialu-pri-vyuce-spanelstiny-na-zs-use-of-visual-material-in-spanish-classes-at-basic-school.html

 
Celý příspěvek | Rubrika: Recherches / Publications | Komentářů: 0

L'utilisation de tableaux et d'images impressionistes dans l'enseignement de la langue Française

9. 7. 2006

The use of impressionist paintings in French lessons
 

L'utilisation des chansons de Francis Cabrel dans les cours de Français

9. 7. 2006

Tématem této diplomové práce je problematika využití písně jako motivace při výuce francouzského jazyka na základní škole. Hlavním cílem je dokázat, že využití písně je metoda, která neslouží jen k ...

Božidara Richterová; vedoucí práce Jerome Boyon
Technická univerzita v Liberci, 2006

Consultable en ligne.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Recherches / Publications | Komentářů: 0

Vyučování s videokazetami televize Arte: Le dessous des cartes

9. 7. 2006

Teaching with the support of video cassette TV Arte
Práce se zabývá tématem, jak vyučovat francouzský jazyk s využitím pořadu Le Dessous des Cartes, který je vysílán francouzsko-německou televizní stanicí Arte.
 

Le rôle de la communication á l'instruction des langues

9. 7. 2004

Role of the communication in the education of languages
 

L'histoire de France dans le film

9. 7. 2003

History of france in franch speaking films
 

Využití návštěvy ZOO ve výuce francouzského jazyka

9. 7. 2003

Visit to the ZOO and its exploitation in the french foreign language teaching
 

L'utilisation d'un film dans l'enseignement du Français

9. 7. 2002

Use of film in French lesson